Bal Charytatywny Wielkie Serca
Bal Charytatywny Wielkie Serca

Stowarzyszenie

Stowarzyszanie Małe Rzeczy powstało z myślą o osobach wykluczonych społecznie, zwłaszcza o matkach samotnie wychowujących dzieci oraz osobach starszych. Aktywne zainteresowanie tematem zrodziło się z wcześniejszego doświadczenia zdobytego przy prowadzeniu działalności Centrum Medyczne Sir Med, które od 2013 r. realizuje świadczenia z zakresu stacjonarnej opieki leczniczej dla osób przewlekle chorych, w szczególności osób starszych. Takiego typu świadczenia medyczne prowadzone w oddziale stacjonarnym nie były wcześniej dostępne w powiecie inowrocławskim. Działalność Centrum Medycznego Sir Med stała się więc inspiracją do założenia Stowarzyszenia Małe Rzeczy.

Obecne przedsięwzięcia Stowarzyszenia obejmują działania służące zapobieganiu nierównościom społecznym osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem.

Od 2019 r. Stowarzyszenie Małe Rzeczy realizuje dwa projekty w ramach dofinasowania ze środków unijnych: Akademia Mamy oraz Klub Seniora.

Akademia Mamy to miejsce spotkań, gdzie Panie, które się znają i przyjaźnią, dzielą się swoimi doświadczeniami oraz trudnościami w wychowywaniu dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, tworząc wzajemną grupę wsparcia. W trakcie trwania projektu Panie zdobywają wiedzę o psychologicznych technikach radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dzięki czemu nabierają pewności siebie. Projekt umożliwia im również skorzystanie z porad prawnych, które wcześniej były dla nich niedostępne.

Klub Seniora zlokalizowany jest w Centrum Medycznym Sir Med. To miejsce spotkań osób starszych, które spotykają się dwa razy w tygodniu, aby wspólnie spędzić czas i uczestniczyć w licznych warsztatach oraz zajęciach grupowych. Każde spotkanie to możliwość oderwania się od codzienności i okazja do podjęcia dyskusji na temat problemów wieku senioralnego. Projekt ma na celu aktywizację osób starszych i zmianę ich postrzegania przez społeczność lokalną.  

Długoterminowym celem Stowarzyszenia Małe Rzeczy jest budowa pierwszego w Polsce Przyjaznego Domu Chronionego, integrującego samotne matki wychowujące dzieci ze starszym pokoleniem, w którym powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie będzie dużo łatwiejszy.

 

Strona internetowa: malerzeczy.org

Facebook: facebook.com/malerzeczy

Instagram: instagram.com/stowarzyszeniemr